CECILIA LEVY
Coffee Constellation p. 269

Coffee Constellation p. 269


6 x 9 in (15 x 23 cm)
A page from the ongoing project "Coffee Constellations – Find Home". Book pages from the "The Roman", a fiction novel by Finnish writer Mika Waltari.
Each book page has been scanned for all occurrences of the Swedish word "och" (meaning and). The letter "o" is filled in with black, lines are drawn between the points. Hidden patterns emerge, star-like images, like constellations. The shape that emerges is colored with coffee; instant coffee, brewed coffee, espresso... In the past they navigated by the stars. I turn to the books for direction.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En sida från det pågående projektet "Kaffekonstellationer – Hitta hem". Boksidor ur "Rikets fiender" av finske författaren Mika Waltari.
Varje boksida har genomsökts efter alla förekomster av ordet "och". Bokstaven "o" har sedan fyllts i med svart, linjer har dragits mellan punkterna. Gömda mönster dyker upp, stjärnlika bilder, som stjärnbilder. Formen som framträder färgläggs slutligen med kaffe; snabbkaffe, bryggkaffe, espresso... Förr navigerade man efter stjärnorna. Jag söker min riktning i böckerna.
36 USD